O firmie

Agencja Reklamowa OFICYNA została powołana do życia w 1996 roku przez Jarosława Dąbrowskiego i Dariusza Bąbę.

Początkowo we współpracy z „GŁOSEM SZCZECIŃSKIM” przygotowywaliśmy bezpłatny „DODATEK NIE TYLKO DLA PAŃ”, który był kolportowany z piątkowymi wydaniami gazety.

W 1997 roku Dariusz Bąba postanowił opuścić firmę, a nasza gazeta usamodzielniła się i zmieniła tytuł na „MAGAZYN NIE TYLKO DLA PAŃ”. W tym okresie felietonistami naszego pisma byli: Janusz Weiss, Ryszard Bugaj, Alicja Resich-Modlińska, Gosia Serbin, a komentarze rysunkowe przygotowywali Andrzej Mleczko i Piotr Drzewiecki.

Z czasem ważnym działem naszej firmy stała się produkcja personalizowanych książeczek opłat, a na przestrzeni ostatnich lat dzienników budów jako nośnika ściśle ukierunkowanej reklamy.

Wymogi rynku mobilizują nas do nieustannego wzbogacania oferty, dzięki czemu dzisiaj możemy zrealizować prawie każde zamówienie.